ZIARAH MAKAM KESULTANAN DELI MENYAMBUT BULAN RAMADHAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN RAMADHAN FAIR 2019

  • Posted: 08-May-2019
  blog image

  ZIARAH MAKAM KESULTANAN DELI MENYAMBUT BULAN RAMADHAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN RAMADHAN FAIR 2019

  Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Kota Medan, OK Zulfi beserta jajaran ziarah ke pemakaman Kesultanan Deli di kompleks Masjid Raya Al Mashun Medan, Kamis (2/5).

  Saat itu, OK Zulfi dan jajaran juga berdoa untuk para penda­hulu Kesul­tanan Deli, yakni ma­kam Sultan Mah­mud Al Rasyid Ibni Tuanku Mah­mud Perkasa Alam, Tuanku Sul­tan Ama­luddin Sani Per­kasa Alam dan Otte­man Mah­mud Perkasa Alam.

  “Ziarah ini untuk meng­hor­mati para pendahulu Kerajaan Kesultanan Deli sekaligus men­doakannya. Seperti ma­sya­ra­kat umum lain, men­jelang Ra­madan ziarah ke makam almarhum orangtua,” ujarnya.

  Dikatakan, ziarah ke ma­kam-ma­kam Kerajaan Kesul­tanan Deli ini juga dapat men­jadi contoh baik kepada ma­syarakat untuk menghormati para pe­dahulu, sekaligus se­bagai ungkapan syukur ter­ha­dap apa yang telah dila­kukan Kerajaan Kesul­tanan Deli se­belumnya.

  Menurutnya, para penda­hulu Kera­ja­an Kesultanan Deli sangat berperan dalam penye­baran syiar Islam yang sa­lah satunya dengan keberadaan Mas­jid Raya. Selain itu ada juga di Medan Labuhan, Deli­ser­dang serta Langkat. Tak sampai di situ, Kerajaan Sultan Deli juga berperan memajukan dunia pendidikan, salah satu­nya mem­be­rikan sejumlah bea­siswa.

  Ziarah ini juga bertujuan meminta ijin kepada keluarga kesultanan Deli menyambut kegiatan Ramadhan Fair 2019 yang segera dilaksanakan oleh Dinas kebudayaan.